بسم الله

با توجه به اینکه ایران مرکز تشیع وجهان اسلام است همواره مورد هجوم  بیگانه بوده است اما

اسلام فعال شیعی واسلامی که بخواهد از هویت دینی خود دفاع کند وآرمانهای زیبایی خود رابه

 جهان مصادره کند دشمن دارد نه اسلامی که ضعیف  و ترسو مثل بعضی از ممالک عربی که

حتی دولتش جرات ندارداز پیامبرعظیم الشان (ص)خود دفاع کنندکه مبادا اسرائیل  وانگلیس

ناراحت شوند.اسلام حزب الله دشمن داردچون حاکمیت الله بر زمین یعنی برانداختن بتهای

طاغوت که در هیئت انسان یا استکبار بروز می کندو شیطان وطاغوتیان همواره در صدد دشمنی

 با اصل توحید هستند .

فرقه های که در ایران تحت عنوان بهاییت یا بابیت یا تصوف بروز کنند که بحمدلله وعنایت

حضرت حق خیلی نتوانستند پیرو جمع کنندچون در همه این فرقه ها حاکمیت الله در نماد یک

شخص به اسم قطب یا انسان یا جانورحلول می کند الله واکبر

اگر شایسته بود خداوند خویش را در هیئت انسان نشان دهد پس به بهترین خلق خویش یعنی محمد

 مصطفی(ص)  نشان می داد

کماکان که خداوند ندای( لن ترانی ابدا )را در قرآن به گوش مخلوق رسانده است پس پرستش هر

 چیزی به نام خداکه انسانها اورا نماد خدا بدانند کفر وشرک هستند

چنانکه علی بن ابیطالب (ع) گروهی که اوراخدا می نامیدند همه را کشت وفرمود: بعد از من

کسی این گروه را نمی کشد زیرا می دید آینده را که گروهی در آخر زمان بنام علی اللهی ها

بروز می کنند وکسی آنان را نمی کشد ولی مولا همواره حکم تکفیر وشرک آنان را صادر کرد

پس به همه جوانان این مرز وبوم هشدار وهشدار وهشدارکه هیچ گروه وفرقه ای بر صراط

مستقیم نیست مگر آنان که الله را توحید ویگانه می دانند وائمه هدی را پیشوایان دین می دانند

+ نوشته شده در  شنبه پنجم بهمن ۱۳۸۷ساعت 13:47  توسط عاشق مهدی  |